Select Page

Tjenester

Tjenester

Tjenester

Quality Security AVD.1 AS er et offentlig godkjent vaktselskap, og kan utøve vaktvirksomhet i Øst-, Oslo-, Vest-, Innlandet- og Sør-Øst politidistrikt.

Tjenester: 

 • Ordensvakthold
 • Byggeplassvakthold
 • Vekter med hund (ekvipasje)
 • Arrangement-/eventsikkerhet
 • Stasjonært vakthold
 • Områdevakthold
 • Sentervakthold
 • Butikkontroll sivilt og uniformert
 • Kontrolltjenester sivilt og uniformert
 • Kameraovervåkning
 • Sanitetstjeneste
 • Mobilt vakthold
 • Utrykningstjeneste
 • Assistansealarm
 • Bomiljøvakthold
 • Brann og innbruddsalarm